Oslo Sporveier

Anbefaler avlevering av «sporveisarkivene»

Åpenhet. Riksarkivet anbefaler at Ruter avleverer de historiske arkivene om kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Anbefalingen kommer etter henvendelse fra Kommunal-Rapport.no.
18.6 2013 09:05

Sporveis-arkivene skulle trolig vært avlevert

Åpenhet. Arkivene etter Oslo Sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk må enten ordnes for innsyn eller avleveres til Oslo byarkiv, mener arkivekspert. Riksarkivet er åpent for å vurdere problemstillingen.
6.5 2013 14:22

Sporveisarkivene må åpnes for innsyn

Åpenhet. Offentlighetsloven gjaldt for Oslo sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk, fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dermed må Ruter behandle krav om innsyn i selskapenes arkiver.
17.12 2012 12:31

Sporveisarkivene sperret for innsyn

Åpenhet. Arkivene til Norges største kollektivtransportselskap med dokumenter frem til 2009, er «dessverre» ikke ordnet slik at innbyggerne kan få innsyn.
3.8 2012 09:38