Offentlighetsloven

Kommune­revisjon journal­fører nesten ingen dokumenter

Åpenhet. Mens Telemark kommunerevisjon har journalført 1.115 dokumenter i sin postjournal, har søsterselskapet i Valdres og Hallingdal bare journalført 47. Begge hevder de følger loven.
23.5 2018 12:27

Holder dokument hemmelig for å hindre mer konflikt

Åpenhet. Rådmannen i Lillesand vil ikke offentliggjøre et dokument om situasjonen ved Nav fordi hun frykter konsekvensen blir høyere konfliktnivå og flere sykmeldinger. Fylkesmannen støtter avgjørelsen.
20.4 2018 10:27

Erstatning kan ikke hemmelig­holdes

Bernt svarer. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
26.2 2018 09:10

Hemmelig­holder kritikk av kommune­ledelsen

Barnevern. Sogndal kommune får kritikk for håndteringen av langvarig arbeidskonflikt i barnevernet, men granskingsrapporten er i sin helhet unntatt fra offentligheten. Ordfører kan ikke oppgi lovhjemmel for hemmeligholdet.
25.10 2017 08:47

Finner ikke dokumenter: - Brudd på arkiv­plikten

Åpenhet. Flere innsynsbegjæringer til Lenvik kommune er blitt besvart med at kommunen ikke finner dokumentene. - Omfattende brudd på arkiveringsplikten, mener jussprofessor.
24.5 2017 10:20

Rådmann kritisk til kontroll­organer etter medie­oppslag

Ledelse. Lenvik-rådmann Margrethe Hagerupsen kritiserer kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og kommunerevisjonen fordi Kommunal Rapport har fått tilgang på informasjon om en sak som nå granskes. Rådmannen krever å få vite hvor avisa fikk informasjonen fra.
3.5 2017 08:18

Angrer ikke hemmelighold av avtale

Administrasjon. Ordfører Oddvar Myklebust i Sandøy kommune angrer på at han sa at lover er til for å brytes. Samtidig står han fast på at det var riktig å avvise lokalavisas begjæring om innsyn i sluttavtalen med rådmannen. 
3.1 2017 12:02

Kommune­politikere ønsker mer åpenhet av KS

Åpenhet. 7 av 10 kommunepolitikere som har svart vil at KS skal følge offentlighetsloven og publisere sine postlister, viser en spørreundersøkelse Kommunal Rapport har utført.
16.12 2016 08:08

KS og offentlighet blir styremat

Åpenhet. Forholdet til offentlighetsloven blir nå tema på hovedstyremøte i KS, bekrefter leder Gunn Marit Helgesen. Selv avviser hun jussekspertenes tolkning om at KS faktisk faller inn under loven. 
8.12 2016 10:12

Derfor kan KS være om­fattet av offentlighets­loven

Åpenhet. Les hvorfor jussprofessor Jan Fridthjof Bernt og andre eksperter mener at KS allerede i dag er forpliktet til å følge offentlighetslovens regler, på tvers av Justisdepartementets tolkning av reglene.
8.12 2016 09:36

Sider