offentleglova

Vil bøtelegge kommuner som bryter offentlighetsloven

Åpenhet. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt støtter pressens krav om bøtelegging av offentlige organer som ikke respekterer innsynsrettighetene.
25.3 2015 14:44

Avkrefter mulighet for omfattende hemmelighold

Åpenhet. Ny unntaksregel vil gi kommunene rett til å utsette innsyn i kommunale revisjonsrapporter. Men regelen vil bare gjelde foreløpige revisjonsrapporter, understreker statssekretær Jardar Jensen (H).
16.9 2014 09:33

Kommuner kan ikke hemmeligholde råd utenfra

Åpenhet. Offentlighetslovens unntaksregel for råd som innhentes utenfra, kan ikke brukes når kommuner innhenter råd fra private konsulentfirmaer, mener en av landets fremste innsynseksperter, professor Jan Fridthjof Bernt.
28.11 2013 11:30

Djevelen ligger i detaljene

Kommentar. Hvorfor er evalueringen av offentlighetsloven noe som angår Kommune-Norges ordførere og rådmenn?
22.11 2013 16:16

Bergen trekker lovstridig innsynsregel

Åpenhet. Bergen kommune vil endre lovstridige regler i sitt nye reglement for innsyn, etter at Bergens Tidende tok opp saken.
24.9 2013 12:01

Vil straffe hemmelighetsfulle kommunalt ansatte

Åpenhet. Professor Erik Boe tar til orde for å straffe kommunale tjenestemenn som unnlater å vurdere meroffentlighet.
6.9 2013 15:36