lærere

70 prosent av skolene i Oslo har for få lærere

Oppvekst. Oslo har et stykke igjen til å oppfylle lærernormen. 94 av 138 skoler har ikke ansatt nok lærere. 
18.3 2019 08:25

Læreryrket mer attraktivt

Skole. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil at læreryrket igjen skal bli et av de mest prestisjefylte yrkene i samfunnet.
6.3 2014 09:31

Gir 100.000 i bonus for å bli lærer

Ledelse. Det er så vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere i pressområder, at en kommune vil gi 100.000 kroner i bonnus til de som vil begynne i jobben.
4.12 2013 08:54

Flere har full lærerdekning

Skole. 56 kommuner bruker bare lærere med godkjent utdanning dette skoleår, mot 47 i fjor. Her finner du tallene for din kommune. (OPPDATERT)
11.1 2013 11:09

Tydelige lærere gir bedre resultater

Skole. Tydelige lærere og mye lærerstyrt undervisning gir bedre skoleprestasjoner enn såkalt elevaktiv undervisning, viser en ny spørreundersøkelse.
18.12 2012 13:35

Penger til videreutdanning ikke brukt

Skole. En betydelig del av midlene til videre- og etterutdanning av lærere ble ikke benyttet i 2011, påpeker Riksrevisjonen i en rapport torsdag.
25.10 2012 13:43

Mangler færre enn fryktet

Ledelse. Underskuddet på lærere og førskolelærere blir mindre enn fryktet, ifølge ny rapport. Men fra 2020 blir det verre i skolen.
2.7 2012 11:56

Lærere i retten for underslag

Administrasjon. To lærere ved Elverum videregående skole møter i dag i tingretten tiltalt for underslag. De to skal ha kjøpt varer til eget bruk gjennom skolen.
20.2 2012 08:49

Ingen enighet om lærernes arbeidstid

Ledelse. Forhandlingene om en ny avtale om lærernes arbeidstid har brutt sammen. Spørsmålet melder seg på nytt med full styrke under vårens lønnsoppgjør.
19.1 2012 08:34