KS

KS-døtre med gode resultater

Økonomi. Alle de fem datterselskapene til KS har levert gode resultater for 2016. Det er viktig for KS, som budsjetterer med underskudd.
20.4 2017 08:29

- Må skynde seg å rehabili­tere sykehjem

Pleie og omsorg. Regjeringen vil stanse støtten til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger i 2021, selv om ny rapport dokumenterer vedlikeholdsetterslep på 37 milliarder kroner.  
16.2 2017 13:34

1,5 milliarder mer til kom­munene

Statsbudsjett. Budsjettavtalen i Stortinget øker kommunerammen med om lag 1,5 milliarder kroner, men det meste er øremerket, viser KS’ gjennomgang.
6.12 2016 15:35

Ber Listhaug ta flyktninge­regn­ing

Flyktninger og integrering. KS krever at staten dekker kommunenes utgifter til å bygge boliger og forberede mottak av flyktninger de hadde takket ja til, men som de ikke fikk.    
31.10 2016 13:12

KS vil ha utsatt innsyn i an­buds­dokumenter

Innkjøp. KS vil fortsatt at det skal være innsyn i anbudsdokumenter, understreker direktør Lasse Hansen. Men kommunene burde kunne utsette innsynet til kontrakten er signert, mener han.
24.6 2016 11:40

Hemmelige anbuds­dokumenter opp i KS-styret

Åpenhet. KS-styreleder Gunn Marit Helgesen var ikke kjent med at KS i en høringsuttalelse har tatt til orde for hemmelighold av anbudsdokumenter. Hun vil rådføre seg med styret før hun kommenterer saken.
15.6 2016 09:40

- Et skritt tilbake for innsyn

Åpenhet. Transparency International Norge er ikke enig med KS i at hemmelighold av anbudsdokumenter vil tjene kommunesektoren.
13.6 2016 09:51

- Konstante spen­ninger er KS' styrke

Administrasjon. KS er en mangfoldig organisasjon som må balansere konstante spenninger, oppsummerte forfatterne av boka om KS som ble lansert onsdag.
10.2 2016 15:42

KS får 8 mill. i reformstøtte

Kommunestruktur. Kommunaldepartementet innvilger KS’ søknad om 8 millioner kroner til arbeid med kommunereformen i 2015.
4.12 2014 09:32

– Sa nei til frivillig nemnd

Ledelse. KS foreslo at partene frivillig skulle la Rikslønnsnemnda løse lærerkonflikten, men lærerorganisasjonene sa nei.
15.8 2014 09:47

Sider