korrupsjon

Byggesaks­behandler dømt for grov korrupsjon

Jus. En tidligere saksbehandler i Drammen er dømt til fem og et halvt års fengsel for omfattende korrupsjon og dokumentfalsk knyttet til byggesøknader.
20.6 2019 08:49

To menn må i fengsel for grov korrupsjon

Jus. En tidligere virksomhetsleder i Nannestad kommune og en medtiltalt leverandør av pumpeutstyr er dømt til tre år og åtte måneders fengsel for korrupsjon.
20.11 2018 08:40

Tar henleggelse av korrupsjons­sak til etter­retning

Styring. Statsadvokaten i Agder har henlagt korrupsjonssiktelsen mot en saksbehandler i Lillesand kommune og tre entreprenøransatte. Rådmann Guri Ulltveit-Moe sier hun tar beslutningen til etterretning.
24.8 2018 10:53

– Undervur­derer risikoen for kor­rupsjon

Jus. Korrupsjonstrusselen i kommunene er trolig større enn sektoren selv oppfatter, mener Økokrim. Transparency International Norge er enig.
13.6 2018 15:52

Dømt for Drammen-korrupsjon i tingretten - frikjent i lagmannsretten

Jus. Juryen i Borgarting lagmannsrett har frifunnet en mann som var tiltalt for korrupsjon ved å betale en byggesaksbehandler i Drammen kommune.
6.4 2018 08:39

Anmeldte ansatt for korrupsjon

Etikk. Lillesand-rådmann Guri Ulltveit-Moe har anmeldt en saksbehandler i kommunen for korrupsjon.
4.4 2018 11:12

4 av 10 ledere er kjent med korrupsjons­press

Ledelse. Korrupsjonsforsøk er en utfordring i en del kommuner, mener korrupsjonsforsker Tina Søreide. 
26.3 2018 08:00

Korrupsjons­dømte saks­behandlere anker

Innkjøp. To saksbehandlerne i Drammen som er dømt til fengselsstraffer for grov korrupsjon, har anket dommene til lagmannsretten.
22.3 2018 17:02

Skeptisk til funn i korrupsjons­undersøkelse

Styring. Det er lite korrupsjon i kommunesektoren, svarer 85 prosent i en undersøkelse gjort for KS. Redaktør og tidligere korrupsjonsgransker Knut Erik Friis tror undersøkelsen ikke gir det fulle bildet av situasjonen.
27.2 2018 14:26

Innrømmer blanding av roller

Jus. Hovedtiltalte i korrupsjonssaken i Drammen hadde store forklaringsproblemer under aktors utspørring på rettens dag fire i Drammen tingrett.
12.1 2018 14:52

Sider