kommuneproposisjonen

Gir 200 mill. til helsestasjoner

Helse. Den blå regjeringen øremerker 200 millioner kroner til helsestasjoner og skolehelsetjeneste. Det skal gi opp mot 350 nye årsverk, ifølge Helsedepartementet. Rus og psykiatri skal få like mye.
14.5 2014 11:13

Nytt skatteanslag: -1,2 milliarder

Økonomi. Regjeringen justerer ned anslaget for årets skatteinntekter med 1,2 milliarder kroner, ifølge revidert nasjonalbudsjett. OPPDATERT
14.5 2014 11:01

Frie inntekter skal opp 4,2-4,5 milliarder

Økonomi. De såkalt frie inntektene skal øke med mellom 4,2 og 4,5 milliarder kroner neste år, foreslår regjeringen i kommuneproposisjonen. Endelig kommer også nytt inntektssystem for fylkeskommunene.
14.5 2014 10:50

Så store er Sanners gulrøtter

Politikk. Regjeringens økonomiske insentiver til kommunesammenslåinger vil gi nye kommuner fra 20 til 100 millioner kroner.
14.5 2014 10:49

I dag kommer kommuneproposisjonen

Økonomi. Den mest omfattende kommuneproposisjonen i moderne tid blir lagt fram i dag, når kommunalminister Jan Tore Sanner går på talerstolen i Stortinget.
14.5 2014 07:26

Borgerlig sprik i kommunalpolitikken

Politikk. De borgerlige partiene står ikke sammen om en felles kommunalpolitikk når Stortinget debatterer kommuneproposisjonen i dag.
20.6 2013 08:23

Tar kraftig oppgjør om kostnader

Økonomi. Sjeføkonom i KS, Per Richard Johansen, retter hard kritikk mot Kommunaldepartementet og flertallet i Teknisk beregningsutvalg for å se bort fra faglige argumenter når kostnadsveksten i kommunene skal beregnes. Konsekvensen er tap på 300-400 hundre millioner kroner.
24.5 2013 08:58

Her er hovedtallene fra Kommuneproposisjonen

Statsbudsjett. Fylkesveier, helsestasjoner og integreringstilskudd. Her finner du tallene som teller i Kommuneproposisjonen for 2014.
7.5 2013 11:40

Opprettholder skatteanslaget

Statsbudsjett. Pris- og lønnsveksten blir klart lavere enn antatt, mener regjeringen. Men den opprettholder troen på skatteinntektene, ifølge Kommuneproposisjonen.
7.5 2013 11:03

Folk, pensjon og vei tar hele potten

Statsbudsjett. Såkalte frie inntekter øker med mellom 5 og 5,5 milliarder kroner neste år, ifølge Kommuneproposisjonen 2014. Pengene går til dyrere befolkning, fylkesveier og høyere pensjonskostnader.
7.5 2013 10:34

Sider