kommuneproposisjonen

De rød­grønne plusser på mil­liarder

Politikk. I dag vedtar Stortinget kommuneproposisjonen. De rødgrønne opposisjonspartiene foreslår både å doble og nesten triple regjeringens ramme for kommuneøkonomien neste år.
18.6 2019 08:09

Mæland mener fylkene tåler kutt

Politikk. – Når fylkeskommunenes utgifter går ned, er det også rom for å redusere inntektene noe, svarer kommunalminister Monica Mæland (H) på kritikken fra KS.   
15.5 2019 08:42

KS kritiske til fylkeskutt

Regionreform. – Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.
14.5 2019 11:39

Kommunene får 1–2 milliarder mer i 2020

Statsbudsjett. Regjeringen foreslår i kommuneproposisjonen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner i 2020.
14.5 2019 11:03

Så mye taper og vinner fyl­kene på nytt inn­tekts­system

Statsbudsjett. Agder, Vestfold og Telemark og Viken taper mest på det nye inntektssystemet for fylkeskommunene. Men regjeringen demper virkningene kraftig, for å sikre fylkene stabil økonomi gjennom regionreformen.
14.5 2019 10:49

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for kom­munene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder primærkommunene.  
10.5 2019 13:30

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for fylkene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder fylkeskommunene.
10.5 2019 12:13

Lover fylkes­oppgaver innen 15. oktober

Regionreform. Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun vil følge opp Stortingets vedtak og legge fram en samlet sak om nye fylkesoppgaver innen 15. oktober.
13.6 2018 13:53

KS krever løfte om full­finansiering

Politikk. KS mener bemanningsnormen i barnehagene er underfinansiert med 1 milliard fram mot 2021, og krevde løfte om fullfinansiering i Stortinget torsdag. 
24.5 2018 13:43

Her er de rikeste og fattigste kommunene

Økonomi. 235 av kommunene har lavere korrigert inntekt målt mot landsgjennomsnittet nå enn for ett år siden, ifølge nye tall fra Kommunaldepartementet. Her kan du sjekke hvor rik eller fattig din kommune er nå.
18.5 2018 11:29

Sider