Kommuneloven

Politisk og juridisk drama

Kommunevalget 2019. En politisk avtale ble brutt på det dramatiske konstituerende møtet i Ørland kommunestyre, men også den nye kommuneloven. I Sogndal (bildet) ble lovbrudd avverget i siste øyeblikk.
8.10 2019 11:42

Bred enighet om den nye kommuneloven

Jus. Ungdomsråd ble mest diskutert da kommuneloven ble diskutert i Stortinget i dag. Det er ellers bred enighet om kommunenes grunnlov.
7.6 2018 15:29

Stortingets endringer i kommuneloven

Politikk. Dette er endringene stortingsflertallet gjør i regjeringens forslag til ny kommunelov.
1.6 2018 12:00

Vil lovfeste ungdomsråd

Politikk. SV foreslår å lovfeste ungdomsråd i kommunene. Forslaget kommer i forbindelse med at den nye kommuneloven behandles i Stortinget.
23.5 2018 14:48

– Uforståelig at regjeringen ikke vil ha revisjons­tilsyn

Politikk. Revisorforeningen bruker revisjonsstriden i Valdres som eksempel på hvorfor Kommune-Norge trenger en sertifiseringsordning eller offentlig tilsyn med revisjon.
25.4 2018 08:20

Åpner for å re­fun­dere syke­penger

Politikk. Ove Trellevik (H), saksordfører for kommuneloven og fra regjeringspartiet Høyre, åpner for at kommunene bør få refundert kostnader til nye sosiale ordninger.
25.4 2018 07:57

Kommunal uenighet om folkevalgte i styrer

Styring. KS og KS Bedrift er uenige om hvorvidt kommunestyremedlemmer skal kunne velges til styrene i kommunale foretak. KS sier ja, KS Bedrift nei.
24.4 2018 15:31

Presser på for mer åpenhet

Åpenhet. Mer lovfestet åpenhet var presseorganisasjonenes anliggende da de deltok i Stortingets høring om forslaget til ny kommunelov i dag.
24.4 2018 15:35

Ber om bedre selvkostregler

Økonomi. Flere høringsinstanser etterlyser bedre selvkostregler i den nye kommuneloven.
24.4 2018 12:16

Ber Stortinget styrke sekre­tariatenes uavhengighet

Politikk. – Det bør ikke være lov for kommuner å være sekretariat for hverandres kontrollutvalg, sa styreleder Benedikte M. Vonen i Forum for kontroll og tilsyn (FKT) under Stortingets høring om ny kommunelov.  
24.4 2018 14:32

Sider