Hjemmetjenester

Færre over 80 år får omsorgs­tjenester

Pleie og omsorg. Færre over 80 år mottar kommunale omsorgstjenester. Det gjelder både i hjemmet og på institusjon.  
24.6 2019 15:24

Stadig færre bor i syke­hjem

Pleie og omsorg. Drøyt 39.300 personer bodde i sykehjem i 2017. Det er 683 færre enn året før. Samtidig fikk rundt 5.400 flere omsorgstjenester i hjemmet.  
15.3 2018 13:22

Sosiale behov glemmes i omsorgen

Styring. De eldres sosiale behov blir ikke godt nok ivaretatt i dagens hjemmebaserte omsorg, konkluderer forskere etter å ha intervjuet brukere og ansatte i Tana og Steigen kommuner.  
16.11 2017 08:17

Ni av ti får sykehjems­plass innen to uker

Pleie og omsorg. Ni av ti som får vedtak om langtidsplass på sykehjem, får flytte inn innen 15 dager. Det viser tall Helsedirektoratet nå publiserer for første gang.  
22.9 2016 13:18

For mange pleiere å forholde seg til

Kommentar. Eldre som får hjemmesykepleie kan være nødt til å forholde seg til opptil 35 ulike pleiere i løpet av fire uker, viser ny studie. Med bedre organisering kan det bli færre.
12.6 2014 13:36