Grimstad

Ordfører beklaget ord­bruken til KS-advokat

Ledelse. Hvor går grensen for hvordan kommunens advokat kan omtale innbyggere, ansatte og folkevalgte, spurte Arnt Gunnar Tønnessen (V) ordføreren i Grimstad – og fikk svar og beklagelse i kommunestyret.
29.5 2019 09:44

Røde tall for fjorårets skattetaper

Resultatbørsen. Driftsunderskudd i Grimstad etter et år med dårlige skatteinntekter lokalt.
18.2 2019 17:09

Økonomi­sjef får 1,7 millioner etter forlik

Etikk. Helge Moen ble oppsagt i mai, men gikk til retten. Nå har han inngått forlik med kommunen. – En seier og en oppreisning, sier Moen.
11.12 2018 09:37

Trekker million­søksmål mot kommune

Jus. En verge og fostermor som saksøkte Grimstad kommune med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning, har trukket søksmålet.
15.11 2018 09:48

Kontroll­utvalg har svekket tillit til eget sekretariat

Styring. Kontrollutvalgssekretariatet får kritikk for ikke å ha oversendt viktige dokumenter i den såkalte helsekjøpsaken i Grimstad.
26.10 2018 11:21

Avvikler omstridt styringsgruppe

Administrasjon. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim i Grimstad går inn for å legge ned den politiske styringsgruppa som har vært brukt i forbindelse med varslingssaker.
16.8 2018 15:27

Orker ikke mer rot

Administrasjon. Advokat Kari Breirem anbefaler at varsleren som har stevnet Grimstad for retten, ikke deltar i en faktaundersøkelse kommunen har satt i gang. Hun begrunner det med uryddig saksbehandling.
30.7 2018 10:56

Krever millioner i etter­betaling og opp­reisning

Jus. En verge i Grimstad har stevnet kommunen for retten med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning for gjengjeldelse etter varsling. Kravet er på over 10 millioner kroner.
4.6 2018 12:36

Etterspør ikke juridisk kompetanse

Jus. Grimstad kommune stilte ikke krav om juridisk kompetanse hos firmaene som ble invitert til å gi tilbud på faktaundersøkelse i varslingssak.
30.5 2018 13:56

Flertallet avviste forslag om anmeldelse

Jus. Kommunestyret i Grimstad stemte tirsdag ned kontrollutvalgets forslag om å politianmelde den betente innkjøpssaken.
4.4 2018 12:45

Sider