Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bare halvparten rundt Oslo i gang med reform

Kommunestruktur. Bare halvparten av kommunene i Akershus har begynt å utrede kommunestrukturen, slik Stortinget ba dem gjøre i løpet av 2014.
15.1 2015 14:49

Telefonkataloger kan unntas innsyn

Åpenhet. Oslo kommune får støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i at den komplette telefonkatalogen med 90.000 direktenumre til kommunens ansatte kan unntas offentlighet, fordi den kun er til internt bruk.
3.12 2013 13:52

Rektor-protest mot åpenhet om egen innsats

Åpenhet. VG har fått medhold i at kommuneledelsens egen karaktersetting på Oslo-rektorene må offentliggjøres. – Her må det ryddes opp, er svaret fra Utdanningsforbundets leder.
17.6 2013 11:55

Fylkesmannen får «blanke ark og farvestifter tel»

Åpenhet. Sivilombudsmannen vil likevel ikke undersøke årelang, omstridt praksis ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men forventer at offentlighetslovens bestemmelser blir overholdt.
30.4 2013 08:53

Én av tre innsynsklager returneres til kommunen

Åpenhet. I stedet for å ta en selvstendig beslutning, sender Fylkesmannen i Oslo og Akershus en rekke innsynssaker i retur. Professor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til praksisen, som også frustrerer journalister.
8.3 2013 09:18

Sporveisarkivene må åpnes for innsyn

Åpenhet. Offentlighetsloven gjaldt for Oslo sporveier og Stor-Oslo lokaltrafikk, fastslår Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dermed må Ruter behandle krav om innsyn i selskapenes arkiver.
17.12 2012 12:31