flomsikring

Ønsker bedre vilkår for flom­rammede områder

Plan og stedsutvikling. Fylkesordføreren i Oppland ber Monica Mæland (H) om møte.
24.6 2019 11:26

NVE: Behov for 2,5 milliarder til flomtiltak

Energi og miljø. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at det er behov for 2,5 milliarder kroner til flom- og skredsikringstiltak over hele landet.
16.10 2018 08:27

Krever fortgang i flomsikring

Energi og miljø. Sel kommune krever fortgang i flomsikringen de ble lovet etter storflommene i 2011 og 2013. Deler av kommunesenteret Otta ble igjen oversvømmet i helga.  
14.5 2018 13:28