Finnmark

Klart for folke­avstemning om sammen­slåing av Troms og Finn­mark

Regionreform. Folkeavstemninga om fylkessammenslåinga av Troms og Finnmark vil finne sted i Finnmark 14. mai. Det åpnes for å avgi forhåndsstemme en uke før.
22.3 2018 08:41

Nei til avtalen og ja til folke­avstemning

Regionreform. Finnmark fylkesting stemte ned avtalen som Knut Storberget fikk forhandlet fram. Fylkestinget sa ja til en folkeavstemning om sammenslåingen med Troms.
15.3 2018 14:29

Dette kan Finn­mark tape på et nei

Regionreform. Det Finnmark oppnådde i sammenslåingsavtalen med Troms, faller bort dersom fylkestinget stemmer den ned torsdag. 
13.3 2018 15:53

Tøff runde om Finnmark i Stortinget

Regionreform. – Senterpartiet viser en mistillit til vårt politiske system som jeg knapt har sett maken til, sa statsråd Monica Mæland (H) i Stortingets spørretime i dag.
7.3 2018 13:24

Svak margin lengst i nord

Resultatbørsen. Et godt driftsresultat i Finnmark skyldes inntekter som kommunen må sette på bundnet fond
28.2 2018 14:45

Finnmark vil være egen region

Regionreform. Fylkestinget i Finnmark vil ikke at fylket skal slås sammen med andre fylker. Det vedtok politikerne onsdag ettermiddag.
7.12 2016 16:51

Foreslår tre sammen­slåinger med tvang

Kommunestruktur. Fylkesmannen i Finnmark vil gjøre om åtte kommuner til fire. Tre av de fire må gjøres med tvang.
30.9 2016 11:19

Mener for­valtningen av Finnmark "går seg til"

Politikk. Finnmarkseiendommen ble født i strid og møter fortsatt stor skepsis. Men forvaltningen av det som var statens grunn i Finnmark, er i ferd med å gå seg til, mener tidligere justisminister Odd Einar Dørum.
27.6 2016 08:23

Stor­møte om sammen­slåing i Alta

Kommunestruktur. På tidenes største kommunestyremøte i Finnmark la over 80 lokalpolitikere føringer for den videre utredningen om sammenslåing.
13.8 2015 11:14

Heltid viktig for rekruttering i Finnmark

Pleie og omsorg. I Finnmark jobber flere kvinner i pleie og omsorg heltid enn i resten av landet. Det skyldes blant annet at kommunene må tilby heltid for å rekruttere, og at kvinnene har tradisjon for og trenger heltidsstillinger.
9.10 2013 11:03

Sider