faresonekartlegging

NVE vil skaffe kommunene bedre skredfarekart

Energi og miljø. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil etablere en felles standard for hvordan faren for stein-, jord- og snøskred skal kartlegges. Det skal sikre kommunene faresonekart av høy kvalitet. 
11.1 2019 10:01