erstatning

Vil gi million­erstatning for skader etter omsorgssvikt

Barnevern. Sandnes-ordføreren foreslår utbetaling på nær to og en halv gang maksbeløpet for tidligere barnevernsbarn.
17.6 2019 12:59

Håper på rask av­klaring av vindkraft-stopp

Energi og miljø. Trønderenergis mulige erstatningskrav mot Frøya kommune vokser med en halv million kroner hver dag. Både ordføreren og energiselskapet håper på en rask avklaring av kommunens rett til å stoppe vindkraftutbyggingen.  
29.4 2019 11:52

Fornøyd med utsettelse i erstatningssak

Oppvekst. Kommunestyret i Bjerkreim vil ha mer informasjon fra rådmannen før de tar stilling til spørsmålet om erstatning til fire elever som er blitt utsatt for mobbing.
23.2 2018 07:50

Erstatning kan ikke hemmelig­holdes

Bernt svarer. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
26.2 2018 09:10

Fikk nei til erstat­ning for mobbing

Politikk. Formannskapet i Bjerkreim sa nei til erstatning til fire mobbeofre, over to år etter at kravene ble fremmet. Foreldrene var ikke orientert og fikk heller ikke innsyn i saksframlegget.
9.2 2018 08:27

Barne­vernet sviktet – får 1,7 millioner i erstatning

Barnevern. Kvinne får 1,7 millioner kroner i erstatning fra Verdal kommune, fordi barnevernet ikke grep inn da hun var barn.
6.12 2017 11:59

Trøgstad-avtale til kontroll­utvalget

Innkjøp. – Ordfører Ole André Myhrvold (Sp) hadde ikke fullmakt til å inngå 9-millionersavtale med selskap. Det mener Høyre-gruppa i Trøgstad, som sender saken til kontrollutvalget.
18.12 2015 15:50

Krever erstatning for ødelagte liv

Oppvekst. Først etter 14 bekymringsmeldinger grep barnevernet i Kristiansand inn og overtok omsorgen for tre brødre. Nå går de til sak mot kommunen.
29.8 2013 09:08

40 barnehjemsbarn får erstatning

Oppvekst. 40 tidligere barnevernsbarn i Nordland har fått til sammen 22 millioner kroner i erstatning for omsorgssvikt og overgrep.
21.5 2013 09:14

Må betale 650.000 kr i erstatning

Skole. Søgne kommune er dømt til å betale 650.000 kroner til tidligere mobbeoffer.
22.2 2013 08:42

Sider