eiendomsskatt

Taper 70 millioner med nytt lov­forslag

Økonomi. – Grovt urimelig, er den soleklare meldingen fra rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger om lovforslaget om harmonisering av eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. 
21.11 2019 13:38

Bykle tapte tvist om eien­doms­skatt mot staten

Jus. Kraftkommunen mistet eiendomsskatt, tapte saken og må punge ut for motpartens advokatutgifter.
27.6 2019 09:23

Oslo vant og tapte om eien­domsskatt

Økonomi. Høyesterett ga Oslo kommune medhold i bunnfradraget i eiendomsskatten, men mener at kommunen skrev ut skatten for sent i 2016.
25.6 2019 14:06

Høyesteretts­dom kan få stor betydning for eiendoms­skatten

Økonomi. I dag starter høyesterettssaken der 3.400 privatpersoner har saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatt. Får saksøkerne medhold, kan det få konsekvenser over hele landet.
27.5 2019 09:12

Sivilombudsmannen: Feil å av­vise klage på eiendoms­skatt

Jus. Sivilombudsmannen ber om at Grimstad kommune snarest realitetsbehandler en klage på eiendomsskatt hvor de bare gjenbrukte et tidligere svar. 
21.3 2019 15:48

KS: Kutt i eiendomsskatt kan gi kommuner opp til 900 millioner kroner i tap

Økonomi. Kutt i eiendomsskatten fra 7 til 4 promille vil gi kommunene et samlet tap på mellom 800 og 900 millioner kroner hvert år, ifølge KS.
21.1 2019 08:33

Ny regjer­ing kutter 500 mill. i eien­doms­skatten

Politikk. Den nye regjeringen vil kutte kommunenes maksimale sats på eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Det tilsvarer et inntektstap på 500 millioner kroner årlig, ifølge KS.
18.1 2019 14:31

Nye kommuner kan tape mange milli­oner i eien­doms­skatt

Kommunestruktur. Flere kommuner reagerer sterkt på at Siv Jensen (Frp) mener skattesatsen i den største kommunen skal brukes for eiendomsskatt i en ny sammenslått kommune.
29.11 2018 13:31

Oslo får hjelp av KS i eiendoms­skatte­sak

Økonomi. KS støtter Oslo kommune og har erklært seg som partshjelp i saken om eiendomsskatt, som er anket til Høyesterett. 
28.11 2018 12:49

Oslo anker dom om eiendomsskatt til Høyesterett

Økonomi. Oslo kommune anker tvistesaken om eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett.
27.11 2018 13:40

Sider