Bjørnar Moxnes

Misfor­stått taus­hets­plikt

Kommentar. To tidligere justisministre, én kontrollutvalgsleder, én ordfører som selv er jurist, Fylkesmannen og en opposisjonspolitiker. Bare sistnevnte greide å tolke taushetsplikten korrekt. Her er litt av det Kommune-Norge kan lære av den klare dommen i Moxnes-saken.
26.10 2015 08:51

Jusprofessor mener Rødt-leder ikke brøt taushetsplikten

Helse. Bjørnar Moxnes politianmeldes for å ha gått ut med opplysninger som kommuneadvokaten i Oslo mener er taushetsbelagte. Den vurderingen deler ikke en av landets fremste eksperter i offentlig rett, professor Jan Fridthjof Bernt.
7.3 2014 16:02

Vedtok å anmelde Rødt-leder

Åpenhet. Oslo bystyre vedtok med stort flertall i går kveld å politianmelde Rødt-leder og bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes for brudd på taushetsplikten.
6.3 2014 08:43

Kommuneadvokat vurderer om politiker kan straffes

Åpenhet. Rødt-leder Bjørnar Moxnes trosset kommunens vurdering og publiserte taushetsbelagt informasjon. Nå skal kommuneadvokaten i Oslo vurdere om saken kan få konsekvenser for bystyrepolitikeren.
7.2 2014 14:59

Nekter å redegjøre for kurspenger

Åpenhet. Kommunalministeren svarer ikke på hvorvidt «talehjelpen» fra såpestjerne og «sinna-rådene» fra ledertrener er de eneste kursene hun og politisk ledelse i departementet har fått det siste året.
18.4 2013 15:19

Helsekomiteen får ikke innsyn i helsedokumenter

Politikk. En enstemmig helse- og sosialkomité i Oslo krever innsyn i tre dokumenter som inngår i en gransking av skandale-saken om Lindeberg sykehjem. Men byrådet nekter å gi etter.
17.9 2012 08:39

Krever «utkvitterte» vedtak på bordet

Politikk. Rødt får fullt medhold etter flere års kamp mot omstridt praksis i Oslo. Nå forventer partiet at alle bystyrevedtak som har endt opp som notater i en komité, legges på bordet av byrådet.
4.9 2012 13:55

«Ingen lovbrudd» i hemmelig rapport

Åpenhet. Det kommunale selskapet Ruter omsetter for over 5 milliarder kroner. En rapport som dokumenterer «klare forbedringspunkter» må likevel hemmeligholdes – av hensyn til de ansatte.
3.9 2012 08:49

Rødt tar «sakene i skuffen» til departementet

Politikk. Bystyrekomiteene i Oslo får fortsette å råde over bystyrevedtak – i strid med lovtolkningen til en av landets fremste eksperter på kommuneloven. Rødt tar saken videre.
31.8 2012 08:10