Barnehager

Duket for nytt barnehageslag

Kommentar. Full barnehagedekning er ikke lenger et urealistisk krav, men en rettighet landets småbarnsforeldre tar som en selvfølge.
17.1 2012 14:46

Foreslår nasjonale kvalitetskrav

Oppvekst. Offentlig utvalg foreslår en helt ny barnehagelov med økte krav til bemanning og kompetanse. Forslagene vil kreve 8.000 nye førskolelærere og koste 2,6 milliarder kroner.
16.1 2012 15:33

73 prosent mangler riktig håndvask

Helse. Mattilsynet mener at landets barnehager og skolefritidsordninger stort sett har gode hygieniske forhold, men at ikke alle regler blir fulgt. 73 prosent har ikke riktig håndvask.
12.1 2012 08:25

Overtar ansvar for barnehager

Oppvekst. Fra nyttår overtar Utdanningsdirektoratet mange av Kunnskapsdepartementets oppgaver på barnehagefeltet.
9.12 2011 09:12

Bekymret for toåringene

Oppvekst. Politikere på Stortinget er bekymret over at barnehager plasserer toåringene i avdelinger for store barn for å spare penger.
1.12 2011 14:23

1.160 nye barnehageplasser

Statsbudsjett. Avvikling av kontantstøtten for toåringer vil føre til økt etterspørsel etter barnehageplasser, og regjeringen tror det trengs mange nye plasser i 2012.
6.10 2011 11:07

Sider