Barnehager

Bergen krever 28 milli­oner av barne­hagekjede

Oppvekst. Den kirkeeide barnehagekjeden Akasia har gjennom flere år hatt lavere bemanning enn de har fått tilskudd for, mener Bergen kommune.
26.6 2019 11:27

Private barne­hager fikk 1 mrd. for mye

Oppvekst. Private barnehager fikk nesten 1 milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de trengte, viser en ny rapport fra Telemarksforsking. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) vil kutte tilskuddene.
4.4 2019 10:31

KrF: – Fullfinansiering er viktig

Oppvekst. Både KS og PBL advarer mot at bemanningsnormen for barnehager som regjeringen har foreslått er kraftig underfinansiert. Nå går KrF langt i å stille som garantist for mer penger.
9.4 2018 14:13

Matkurs for liten, mat­kurs for stor

Oppvekst. Minst 9.600 barnehagetilsette og 50.000 ungar har sidan 2007 delteke på matkurs i ei eller anna form. 
15.3 2018 09:01

Lovfester norsk­krav for barnehage­ansatte

Oppvekst. Stortinget går enstemmig inn for å lovfeste et krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager. 
1.3 2018 16:21

Flere minoritetsbarn går i barnehage

Oppvekst. 76 prosent av alle minoritetsspråklige barn mellom 1 og 5 år gikk i barnehage i fjor. Det er en økning på 2 prosentpoeng fra 2015. Sjekk din kommune her.
15.3 2017 13:47

Opposisjonen krever flere barnehage­lærere

Oppvekst. Opposisjonen på Stortinget mener regjeringens barnehagemelding mangler det viktigste: Tiltak for å sikre flere ansatte med utdanning.
28.4 2016 10:14

Over­skudd i private barne­hager i Oslo skal granskes

Oppvekst. Oslo kommune skal undersøke om eiere av private barnehager i hovedstaden tar ut ulovlig stort utbytte.
22.4 2016 08:22

Har etterlyst retnings­linjer i over ti år

Oppvekst. I over ti år har Private Barnehagers Landsforbund (PBL) etterlyst nasjonale retningslinjer for å forhindre overgrep og ulykker i barnehager, uten at noe har skjedd.
20.4 2016 14:38

25.000 barn går i barne­hager uten god­kjenning

Oppvekst. En ny kartlegging viser store variasjoner i oppfølgingen av inneklimaet i norske barnehager. Fire av ti barnehager har ikke hatt tilsyn de siste tre årene.
24.2 2016 11:32

Sider