Arkivloven

Kommune­revisjon journal­fører nesten ingen dokumenter

Åpenhet. Mens Telemark kommunerevisjon har journalført 1.115 dokumenter i sin postjournal, har søsterselskapet i Valdres og Hallingdal bare journalført 47. Begge hevder de følger loven.
23.5 2018 12:27

Luftige råd om skytjenester?

Administrasjon. Riksarkivet stiller seg undrende til råd i KS-rapport om skybasert datalagring i utlandet, som i dag krever dispensasjon fra arkivloven.
9.7 2015 10:06

Riksarkivaren frykter "demens"

Administrasjon. Riksarkivar Ivar Fonnes mener kommunene ikke tar arkivansvaret på alvor. – Den norske stat trues av alvorlig demens. Kommunene likeså. Som alltid ved demens er det den nære fortid som blir borte, advarer han.
21.5 2014 09:02

Sjekk om din kommune bryter arkivloven

170 kommuner innrømmer at de bryter arkivloven, skriver Kommunal Rapports papirutgave. Sjekk arkivstatusen i din kommune på vårt interaktive kart her.
8.5 2014 14:30

Kommune-Norge fristes med utenlandske dataskyer

Administrasjon. Innovative skyløsninger kan fjerne hodebry for mange kommunale virksomheter. Men Riksarkivet har ennå ikke tatt stilling til om skytjenester hvor data lagres utenlands er i tråd med arkivloven.
15.4 2014 13:12

- I Finland kan kommunene kreve arkivtilsyn

Administrasjon. – Arkivtilsyn er mest kaffe og kringle, skriver EKOR. I et innlegg langer selskapet ut mot Riksarkivets tilsyn med Kommune-Norges arkiver.
9.10 2013 13:38

Sjekk planer for elektronisk arkiv

Administrasjon. Søk i Kommunal Rapports landsomfattende oversikt over hvilke planer kommunene har for bevaring av elektronisk arkiv.
19.9 2013 09:22

Vil tette gapet mellom arkivloven og offentlighetsloven

Åpenhet. Hundrevis av offentlige selskaper kan kaste dokumenter etter de er journalført, advarer riksarkivar Ivar Fonnes. Han ser fram til revisjon av arkivloven under ny regjering.
12.9 2013 11:36

Anbefaler journalføring innen tre dager

Åpenhet. Kommunal-Rapport.nos artikkel om Kommunaldepartementet viser at det har tatt uforholdsmessig lang tid å journalføre et stort antall dokumenter, mener Riksarkivet.
4.7 2013 09:30

Varsler full gjennomgang av journalen

Åpenhet. Kommunaldepartementet gjennomgår alle sine postjournaler og overfører dem på nytt til OEP, etter artikler på Kommunal-Rapport.no.
25.6 2013 08:36

Sider