Arendalsuka

Ordførere i flokk til politisk festival

Politikk. Lokalpolitikere har mye å hente på Arendalsuka. Vi har snakket med fire ordførere på den politiske festivalen.
15.8 2017 16:20

Politisk bransje­treff uten kom­muner

Kommentar. Kommunetopper bør plotte Arendalsuka inn i kalenderne sine.
19.8 2016 14:56

Hjemme­tjene­sten inn i labo­ra­torium

Pleie og omsorg. Grimstad kommune vurderer å flytte hjemmetjenesten inn i et nytt innovasjonslaboratorium sammen med Universitetet i Agder og lokalt næringsliv. 
18.8 2016 12:13

Ikke helt samlet mot staten

Kommunevalget 2015. Lokalpolitikerne var på Arendalsukas siste debatt langt fra enige om hvor mye staten bør styre.
19.8 2015 10:25

Lover nye oppgaver og sammenslåingsstøtte

Kommunestruktur. Mer planlegging og regulering og mer helhetlig ansvar for barnevernet. Det er eksempler på oppgaver kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil gi til kommunene i forbindelse med kommunereformen.
15.8 2014 12:46

Sider