Redaktør Knut Erik Friis (t.h.) i Drammens Tidende er overrasket over svarene i KS' korrupsjonsundersøkelse. F.v. leder i Kommunesektorens etikkutvalg Tora Aasland og adm.dir. Øivind Brevik i KS Bedrift, som deltok under framleggelsen. Foto: Terje Lien

Skeptisk til funn i korrupsjonsundersøkelse

Det er lite korrupsjon i kommunesektoren, svarer 85 prosent i en undersøkelse gjort for KS. Redaktør og tidligere korrupsjonsgransker Knut Erik Friis tror undersøkelsen ikke gir det fulle bildet av situasjonen.

I undersøkelsen, som er en del av et FoU-prosjekt som KS står bak, har hensikten vært «å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon».

Det er enhetsledere som er spurt. Av dem mener 2 prosent at korrupsjon er et problem, mens 70 prosent svarer «svært lite» og 15 prosent «lite» problem.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.