Indre Fosens første kommunestyremøte i 2018 hadde mange representanter. Antallet ble redusert etter valget i 2019.


Indre Fosens første kommunestyremøte i 2018 hadde mange representanter. Antallet ble redusert etter valget i 2019.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Indirekte valg av kommunestyre fungerte godt

Kommunene som var først ute i kommunereformen, valgte nytt kommunestyre blant dem som satt i de gamle. Denne overgangsordningen fungerte godt.

Det kommer fram i rapporten «Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer» som Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har bestilt fra Telemarksforsking.

De fleste nye kommuner startet opp 1. januar 2020, etter kommunestyrevalget i 2019. Det var da helt nye kommunestyrer som tok fatt i de nye kommunene.