Kjell Erik Østdahl (t.v.) og Tor Egil Buøen (begge Bygdelista) er henholdsvis nestleder og leder i Flås planutvalg. Her på Turufjell ønsker de totalt 2.000 hytter – 1.700 flere enn i dag.

Kjell Erik Østdahl (t.v.) og Tor Egil Buøen (begge Bygdelista) er henholdsvis nestleder og leder i Flås planutvalg. Her på Turufjell ønsker de totalt 2.000 hytter – 1.700 flere enn i dag.

Foto: Elin Svendsen

Har 2.500 hytter. Har satt av plass til det dobbelte

Storstilt hyttebygging har skapt vekst og optimisme i Flå. Planutvalgets leder og nestleder ser ingen grunn til å bremse.   

FLÅ

Kommunen lengst sør i Hallingdal trekker i dag til seg både turister, hyttefolk og nye innbyggere. Snaut to timers kjøring fra Oslo finner de Bjørneparken, Olav Thons hotell og kjøpesenter med 22 butikker. Eller de kan nyte hyttelivet i «Fremtidens bærekraftige fjelldestinasjon».