Jan Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte ansatte. Foto: Magnus K. BjerkeMagnus Knutsen Bjørke

Bernt: Ulovlig å nekte folkevalgte kontakt med ansatte

Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Det sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Sist uke vedtok bystyret i Kristiansand nytt saksbehandlingsreglement, der det heter at «all kontakt mellom politikere og administrasjonen skal gå via kommunedirektøren eller den aktuelle direktør».

Nå er professor emeritus Jan Fridthjof Bernt klar på at et slikt påbud ikke holder vann juridisk.