Ansatte varsler om fryktkultur i Nordkapp

Denne rapporten beskriver arbeidsmiljøet.

Nordkapp kommune har mottatt flere varsler fra ansatte mener det hersker en fryktkultur i kommunen. Rådmannen mener varslene er unyanserte.

– Vi har klare problemer med arbeidsmiljøet i Nordkapp kommune, og særlig på rådhuset og på teknisk ser vi tendensen til en fryktkultur. Noe må gjøres, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Marith Bakkevoll i Nordkapp.