Frogn får refs for lang saksbehandlingstid i byggesaker

Styring. I mange saker er ikke saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften overholdt, ifølge Sivilombudsmannen.
Byggesøknadene blir liggende på vent for lenge i Frogn kommune, mener Sivilombudsmannen. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sivilombudsmannen har av eget tiltak undersøkt saksbehandlingstid og rutiner ved byggesaksavdelingen i Frogn kommune. Ombudsmannen har særlig sett på saksbehandlingstid for byggesøknader og klager i byggesaker, og kommunens rutiner for informasjon til søkerne under sakens gang.

Sivilombudsmannen konkluderer med at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for byggesaker i Frogn kommune er for lang, og at kommunen i mange saker ikke overholder saksbehandlingsfristene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.