Ny rapport: Små krisesentre sliter med knappe ressurser

Styring. Flere krisesentre har fem eller færre ansatte.
Avdelingsdirektør Tove Bruusgaard i Bufdir mener kommunene må bevilge nok penger til at krisesentrene kan gi et trygt botilbud. Foto: Bufdir

I en ny rapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kommer det fram at en del krisesentre har så knappe ressurser at det er vanskelig å gi et faglig forsvarlig tilbud, særlig gjelder det de små krisesentrene.

De knappe ressursene medfører i noen tilfeller mindre systematikk i arbeidet overfor brukerne, mindre tid til samarbeid med andre tjenester som Nav eller barnevernet, og at kan bidra til at flere beboere drar tilbake til voldsutøver etter oppholdet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.