Skeptisk til funn i korrupsjonsundersøkelse

Styring. Det er lite korrupsjon i kommunesektoren, svarer 85 prosent i en undersøkelse gjort for KS. Redaktør og tidligere korrupsjonsgransker Knut Erik Friis tror undersøkelsen ikke gir det fulle bildet av situasjonen.
Redaktør Knut Erik Friis (t.h.) i Drammens Tidende er overrasket over svarene i KS' korrupsjonsundersøkelse. F.v. leder i Kommunesektorens etikkutvalg Tora Aasland og adm.dir. Øivind Brevik i KS Bedrift, som deltok under framleggelsen. Foto: Terje Lien

I undersøkelsen, som er en del av et FoU-prosjekt som KS står bak, har hensikten vært «å kartlegge omfang og form på hvordan ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper utsettes for press og påvirkning i retning av korrupsjon».

Det er enhetsledere som er spurt. Av dem mener 2 prosent at korrupsjon er et problem, mens 70 prosent svarer «svært lite» og 15 prosent «lite» problem.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!