Lars Kristian Evjenth (Ap), ordfører i Sørfold kommune i Nordland.Privat

10 vil bli kommunens fjerde rådmann på ti år

Siden 2000 har Sørfold hatt tre rådmenn. Nå ønsker ti søkere å bli kommunens neste toppleder.

To av de tre avgåtte rådmennene har forlatt Sørfold med økonomisk kompensasjon. Geir Sakariassen fikk tre måneders etterlønn og lovnad om god attest da han forlot jobben i 2014. Hans etterfølger, Ørjan Higraff, forhandlet seg fram til 11 måneders etterlønn, samt 231.000 kroner i «sluttvederlag», da han sluttet i 2017. 

Nå har ti personer søkt topplederjobben i kommunen i Indre Salten i Nordland.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.