Slik er dine inntekter satt sammen

Er din kommune avhengig av distriktstilskudd, eller er det skatteinntektene som bærer økonomien? Her kan du sjekke hvordan de frie inntektene i din kommune er satt sammen.

Den avgåtte Stoltenberg-regjeringen la mandag fram sitt forslag til statsbudsjett. Det inneholdt en enda sterkere satsing på bruk av rammetilskudd overfor kommunene, på bekostning av skatteinntekter.

Her kan du sjekke hvordan de frie inntektene i din kommune er satt sammen.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.