Regjeringen satser på vei og fjerner arveavgift

Regjeringen foreslår i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett for neste år å øke bevilgningene til riks- og fylkesveier med 1,8 milliarder kroner. Regjeringen går også inn for å fjerne arveavgiften.

Av ekstrabevilgningen på 1,8 milliarder kroner til vei, skal 1,3 milliarder brukes på riksveier og 280 millioner kroner på fylkesveier, ifølge tall som Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har fått kjennskap til.

Begge avisene skriver at regjeringen i tillegg gjeninnfører rentekompensasjonen til fylkene. Dette er en ordning som gjør at fylkene kan låne penger til investering i vei, mens staten betaler renteutgiftene. Regjeringen setter av 236 millioner kroner til dette, noe som betyr at fylkene kan låne inntil 2 milliarder kroner rentefritt til investeringer i fylkesveinettet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.