Regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger opp til en fortsatt vekst i kommunenes frie inntekter i 2022.

Regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup legger opp til en fortsatt vekst i kommunenes frie inntekter i 2022.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Opptil 2,4 milliarder mer til kommunesektoren i 2022

Solberg-regjeringen foreslår at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner i 2022. 400 millioner av dem skal gå til fylkeskommunene.

– Selv om statens handlingsrom kommer til å bli mindre i årene framover, er regjeringen opptatt av å prioritere kommuneøkonomi, understreker kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i et intervju med Kommunal Rapport.

– Det fordi kommunene har en så avgjørende rolle i å sikre gode tjenester til innbyggerne i hverdagen. Derfor legger vi opp til en fortsatt vekst på mellom 2 og 2,4 milliarder kroner, legger han til.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.