KS-direktør Helge Eide mener det er god grunn til å diskutere statsbudsjettets formulering om at kommunene skal belastes kostnader til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger. Arkivfoto: Terje Lien

Krystallklart varsku fra KS om plassering av ansvaret for e-helseløsninger

KS mener det er et tvilsomt prinsipp å definere nasjonale e-helseløsninger som en del av det kommunale sørge for-ansvaret. 

Etter at regjeringen fremmet sitt forslag til statsbudsjett, er ett av punktene KS har særskilt behov for å skape oppmerksomhet om, denne setningen: 

“Både kommuner og regionale helseforetak vil framover bli belastet for veksten i kostnader til forvaltning og drift av de nasjonale e-helseløsningene”. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.