KS støtter barnevernsreformen, men er bekymret for uheldige utslag for noen kommuner når finansieringssystemet endres, sier direktør Helge Eide i KS.

KS støtter barnevernsreformen, men er bekymret for uheldige utslag for noen kommuner når finansieringssystemet endres, sier direktør Helge Eide i KS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Høyere egenandeler og mer rammefinansiering i barnevernet

Neste år skal kommunenes egenandeler til statlige barnevernstiltak økes kraftig, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

– Vi er særlig bekymret for de kommunene som har vært mest avhengige av statlige tiltak, sier direktør Helge Eide i KS.

Omleggingen av måten den kommunale barnevernet finansieres på, er en følge av barnevernsreformen som trer i kraft neste år.