Foreslår 1,4 milliarder mer enn de rødgrønne til veier

Regjeringen foreslår vel 1,4 milliarder kroner mer til veiformål enn de rødgrønne la opp til i sitt budsjett.

400 millioner kroner av dette foreslås til vedlikehold på riksveinettet, 946 millioner kroner skal nyttes til investeringer, mens om lag 60 millioner kroner gjelder posten rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

Av de økte bevilgningene til vedlikehold skal 100 millioner kroner brukes til legging av veidekke, slik at det neste år blir brukt 1,1 milliarder kroner til dekkelegging. Dette betyr at vedlikeholdsetterslepet for veidekke ikke vil øke, ifølge regjeringen

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.