Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS frykter at statsbudsjettet skal føre til et klimamessig selvmål.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS frykter at statsbudsjettet skal føre til et klimamessig selvmål.

Foto: Agnar Kaarbø

– Behov for å styrke kommuneøkonomien mer enn dette

KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) mener at kommunenes økonomiske behov er større enn regjeringen legger opp til i statsbudsjettet. Hun frykter selvmål i klimapolitikken.

– Dersom fylkeskommunene nå tvinges til å kutte i rutetilbudet, vil det bety en varig svekkelse av konkurransekraften til kollektivtrafikken mot privatbilene i byområdene. Det vil i så fall være jevngodt med å skåre flere selvmål i klimapolitikken her hjemme. Dette må Stortinget rette opp, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i en pressemelding på nettsiden til KS.