Mener at regjeringen overfører utgifter til kommunene femte året på rad

Statsbudsjett. KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at statsbudsjettet svekker finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overlater utgiftene til kommunene
Overfører utgifter: KS-leder Gunn Marit Helgesen mener at staten rettighetsfester tjenester, men i stadig større grad overlater kostnadene til kommunene. Foto: Terje Lien

– For femte statsbudsjett på rad foreslår regjeringen å svekke den statlige finansieringen av tjenester til de aller svakeste, og overfører dermed utgiftene direkte til kommunene, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

KS-lederen konstaterer at regjeringens forslag til samlede økonomiske rammer for kommunesektoren i statsbudsjett for 2020 er relativt forutsigbart, i den forstand at de store tallene er i tråd med det som ble varslet i Kommuneproposisjonen før sommeren. I pressemeldingen vises det til at dette betyr at kommunesektoren samlet sett opprettholder om lag det økonomiske handlingsrommet den har hatt til nå. KS har imidlertid tidligere påpekt at opplegget er stramt, særlig for fylkeskommunene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.