Sjekk om kommunen blir lettere eller tyngre å drifte

Statsbudsjett. Med nye kostnadsnøkler har også beregningene av hvor dyr din kommune er å drifte, blitt oppdatert. Fortsatt er Tromsø landets billigste kommune å drifte, ifølge inntektssystemet. Sjekk din kommune her.
Tromsø er fortsatt Norges billigste kommune å drifte, ifølge tabellene i statsbudsjettet for 2017. Arkivfoto

Som en del av Kommunaldepartementets budsjettforslag kommer også Grønt hefte, som inneholder den tekniske informasjonen om inntektssystemet.

En sentral del er kostnadsnøkkelen og hver enkelt kommunes beregnete utgiftsbehov. Det er et mål på hvor mye det vil koste å gi et standard tjenestetilbud innen blant annet grunnskole, pleie og omsorg, barnevern og barnehage, basert på folketall, alder på innbyggerne og andre kriterier som kommunene i liten grad selv påvirker.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.