350 millioner til flomsikring er bra, men ikke nok

Statsbudsjett. Regjeringen vil sette av nær 350 millioner til flom- og skredsikring i statsbudsjettet. Det er en viktig økning, men langt fra nok til å ta igjen etterslepet I vedlikehold, mener Rådgivende ingeniørers forening (RIF).
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I rapporten Norges Tilstand peker RIF på at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av infrastrukturen i Norge er på 2600 milliarder kroner. Rapporten stadfester at klimaendringer vil gi et endret risikobilde når det gjelder flom og skred.

Må satses mer

– Vi er foreløpig fornøyd med en dobling fra fjorårets satsing. Men det må satses enda mer offensivt i årene som kommer enn det regjeringen legger opp til, sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF i en pressemelding.

Hun understreker at det trengs en langsiktig plan for hvordan Norge skal håndtere de utfordringene klimaendringer og ekstremvær vil føre med seg i tiden som kommer.

– Dette gjelder ikke minst på et samfunnskritisk område som vann og avløp, sier Skudal Hansteen.

Rapporten Klima i Norge 2100 peker på at vi får stadig mer ekstremvær og at dette vil føre til kraftigere styrtregnsperioder som vil komme hyppigere, samtidig som regnflommene også blir større.

Ekstremvær blir vanlig

– Ekstremvær er og blir dessverre den nye normalen. Vi har allerede begynt å kjenne konsekvensene, og de økonomiske kostnadene er store. Vi er helt avhengige av å investere i løsninger som reduserer virkningene av ekstremværet, sier Hansteen.

Rapporten Klima i Norge 2100 viser en økning på 18 prosent i årlig nedbør og et havnivå som stiger mellom 15 og 55 cm avhengig av lokaliteten.

Behov for sikring

NVE-eksperter har tidligere understreket at det vil ta mange år før man kommer à jour med flomsikring og til man kan jobbe forebyggende.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud svarer på spørsmål fra NTB at han er fornøyd med at regjeringen foreslår bevilgninger til beskyttelse mot naturfare på et godt nivå.

– Dette vil sikre framdrift i arbeidet med flom og skredsikring, sier han.

– Men det er et stort behov for sikring, ikke minst som følge av klimaendringene. Dette gjelder også ved utbygging av ny infrastruktur, legger han til.

(©NTB)

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.