Ber om mer for å takle flyktningkrisen

Statsbudsjett. Pengene som regjeringen vil gi for å øke bosettingen av flyktninger, er langt fra nok til å møte utfordringen i kommunene, mener KS.
President i Røde Kors Sven Mollekleiv hilser på flyktninger under sitt besøk hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen søndag ettermiddag. Regjeringen vil gi 75 millioner kroner til kommunene for å bosette flere flyktninger neste år. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

I forslaget til statsbudsjett for 2016 gir regjeringen et tilskudd på 50 millioner kroner for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene. I tillegg gis det 25 millioner kroner for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger.

– Det er forståelig at et statsbudsjett som er planlagt og utarbeidet over lang tid ikke kan ta opp i seg den akutte krisen vi opplever nå. Men her ligger en stor utfordring for regjering og storting til raskt å håndtere situasjonen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS.

– Det vil kreve langt mer enn det som ligger i dette budsjettforslaget. Jeg opplever også at statsministeren er klart innforstått med dette, sier Helgesen.

Regjeringen har varslet at det vil legges fram en tilleggsmelding som omhandler flyktningkrisen.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.