Prosjektleder for Digisos, Anders Kise i Arbeids- og velferdsdirektoratet, mener digitale søknader er en forbedring for brukerne. Foto: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Opp til 50 prosent søker sosialhjelp digitalt

Nær halvparten bruker elektroniske søknadsskjemaer for sosialhjelp på enkelte NAV-kontor som er med i pilotprosjektet Digisos - som snart blir tilgjengelig i hele landet.

Digisos er et prosjekt som stadig flere kommuner og NAV-kontorer kobler seg på. Pilotkommunene melder om gode resultater og en klar forbedring i tilbudet til mange brukere.

– Det er stor variasjon i digitaliseringsgrad mellom NAV-kontor. Samlet sett ser vi allerede at en tredel av søknadene kommer inn digitalt. Men noen kontor har 50 prosent digitale søknader, andre 10–12 prosent, sier Anders Kise, som er prosjektleder for Digisos i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.