Et nytt lovforslag gir rett til bistand for dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egen bolig. Her fra Vestli i Oslo.

Et nytt lovforslag gir rett til bistand for dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egen bolig. Her fra Vestli i Oslo.

Foto: Terje Lien

Ny lov skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet

Et nytt lovforslag skal hjelpe vanskeligstilte med å skaffe seg bolig. Regjeringen vil gjøre det tydeligere hvilke plikter kommunen har for å hjelpe.

– Lovforslaget vil bidra til å tydeliggjøre for kommunene hvilke plikter de har, og til at vanskeligstilte på boligmarkedet får bedre informasjon om hva slags hjelp de har krav på, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Forslaget gir ikke enkeltpersoner rett til bolig, men det gir rett til bistand for dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egen bolig.

Det foreslås blant annet også at kommunene skal ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte.

(©NTB)