Nav-frist på et halvt minutt

Nav lover at det er slutt på lange ventetider når du ringer. Onsdag åpnet de Norges største offentlige kontaktsenter.

Nav har nå koblet alle sine kontaktsentre på en ny felles telefonlinje. 950 veiledere rundt om i landet skal til enhver tid ta seg av telefonhenvendelsene til direktoratet.

Målet er at alle som ringer skal få svar innen 30 sekunder.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.