Risør er en av 324 kommuner som kan glede seg over at færre personer har sosialhjelp som hovedinntekt. Bildet er fra et arbeidstiltak for unge sosialhjelpsmottakere i Risør. Arkivfoto: Mona Hauglid

Færre unge på sosialhjelp

Færre unge fikk sosialhjelp og færre har sosialhjelp som hovedinntektskilde, viser de foreløpige Kostra-tallene for 2017.  

Totalt mottok nær 139.000 personer økonomisk sosialhjelp i 2017. Det er en økning på 2 prosent fra 2016, som er det samme som økningen året før. Til sammenlikning økte folketallet med 1 prosent.

Det var flere kommuner som opplevde en økning enn en nedgang i antall sosialhjelpsmottakere. Størst prosentvis økning var det i Røyrvik, Lindesnes og Audnedal, mens Kvitsøy, Jondal og Beiarn hadde størst nedgang.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.