Enn så lenge har koronapandemien ikke ført til større sosialhjelpsutbetalinger eller flere sosialhjelpsmottakere.
Enn så lenge har koronapandemien ikke ført til større sosialhjelpsutbetalinger eller flere sosialhjelpsmottakere.Foto: Patrick da Silva Sæther

Færre på sosialhjelp i koronaåret: – Stille før stormen

Selv om koronapandemien har ført til arbeidsledighet og permitteringer, har ikke antallet sosialhjelpsmottakere i kommunene økt. Statsforvalteren i Agder frykter virkningene av pandemien først vil komme senere.

I fjor mottok 130.235 personer sosialhjelp i Norge, i 2019 var antallet 135.912. Det viser de foreløpige Kostra-tallene som ble publisert mandag.

Utbetalingene til sosialhjelp har også gått ned i koronaåret. I fjor var den samlede stønadssummen (bidrag + lån) på nesten 6,9 milliarder kroner, det vil si 11,5 millioner kroner mindre enn i 2019.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.