Må stå opp for å få sosialhjelp

Sosialtjeneste. Bystyret i Stavanger krever at nye unge mottakere av sosialhjelp må møte opp på sosialkontoret hver morgen for å bli satt i aktivitet.
Stavanger har siden 2004 ifølge rådmannen fulgt det som kalles "Drammensmodellen", en forsterket oppfølging overfor de mellom 18 og 30 år. Det er blant annet etableret et jobbverksted i Stavanger, og i hovedsak må nye, unge sosialhjelpsmottakere stille opp på det tiltaket. Ill.foto: Colourbox.com

Initiativet handler om å få bukt med en kraftig økning av unge som søker sosialhjelp, skriver Stavanger Aftenblad.

– Hensikten er å skille ut de som er reelle søkere. Dette har de gjort i Drammen. Fordi mange da ikke møtte opp, sparte kommunen 17 millioner kroner i utbetaling på ett år. Vi tror Stavanger kan spare rundt ti millioner kroner på dette, sier lokalpolitiker Sissel Stenberg i Frp.

Stavanger har siden 2004 ifølge rådmannen fulgt det som kalles “Drammensmodellen”, en forsterket oppfølging overfor de mellom 18 og 30 år. Det er blant annet etableret et jobbverksted i Stavanger, og i hovedsak må nye, unge sosialhjelpsmottakere stille opp på det tiltaket, “eller andre relevante tiltak”, forklarer rådmannen i saksframlegget.

Nå skal det etableres et nytt jobbverksted rettet mot de mellom 26 og 30 år, hvor det blir 10-15 tilgjengelige plasser.

“Nav-kontorene opplever nå en sterk økning i pågangen, og denne forventes å øke utover året dersom arbeidsledigheten fortsetter å stige. Det er viktig at kontorene tilføres nødvendige ressurser til å følge opp nye, unge sosialhjelpssøkere for å forhindre at de blir sittende fast i systemet som passive stønadsmottakere over lengre tid”, forklarer rådmannen.

“For unge sosialhjelpssøkere i aldersgruppen 18 – 30 år gjennomføres det et prosjekt etter modell fra Dammen. Det innebærer at sosialhjelpssøkere allerede ved første kontakt til NAV blir møtt med informasjon om at det stilles krav om oppmøte allerede neste morgen kl. 08.00”, heter det i vedtaket fra i fjor høst. Bystyret får nå en mer detaljert sak til behandling.

“Utvikling i 2015 viser at brutto utbetalt sosialhjelp økte med 11 prosent sammenlignet med 2014, og antall stønadsmottakere økte med 5 prosent. Økningen fortsetter inn i 2016”, heter det i saksframlegget fra rådmannen.

De i aldersgruppen 18-30 som ikke retter seg etter oppmøteplikten, må belage seg på at det vil få konsekvenser, men Stenberg sier det skal være rom for skjønn.

– Det er klart at det er lov å være syk, vanlige fraværsgrunner som for folk flest, må gjelde. Her må sosialkontoret bruke fornuft og skjønn, men hvis man sluntrer unna, må det få konsekvenser, mener Frp-politikeren.

Stenberg sier administrasjonen må være kreativ og finne oppdrag de unge kan utføre og sier det neppe blir krav om åtte timers innsats hver dag. 

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.