Krever utbyttestopp fra kommunale boliger i Oslo

Sosialtjeneste. Leieboerforeningen krever utbyttestopp fra de kommunale boligene i Oslo grunnet manglende vedlikehold.
Leieboerforeningen krever utbyttestopp fra de kommunale boligene i Oslo grunnet manglende vedlikehold. – Vi fikk kjempet inn på budsjettet for 2016 at byrådet skal legge fram en plan om hvordan man skal få vekk etterslepet på vedlikeholdet i de kommunale boligene, sier partileder Bjørnar Moxnes (bildet) i Rødt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Oslo kommune leier ut 11.000 boliger til 25.000 fattige, rusmisbrukere og handikappede gjennom Boligbygg Oslo KF (BBY), skriver Dagsavisen.

– På Sagene har jeg sett boliger der vannet renner tvers gjennom taket, og man må ha bøtter for å fange vannet. Det er sopp og råte. Det er mye elendighet. Ikke bare litt, men mye, sier daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen til avisen.

Ifølge BBY har kommunen planer om å ta ut 390 millioner kroner i utbytte fra utleie i 2016.

– Det er uetisk at kommunen tar utbytte fra de kommunale boligene når vi samtidig vet hvordan situasjonen er for dem som bor der, sier Aasen.

Pengene har vært gode å ha når kommunen har lansert satsinger på miljø, samferdsel, skole, barnehage og eldreomsorg.

– Vi fikk kjempet inn på budsjettet for 2016 at byrådet skal legge fram en plan om hvordan man skal få vekk etterslepet på vedlikeholdet i de kommunale boligene, sier partileder Bjørnar Moxnes i Rødt.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.