Få nye sosialklienter

Sosialtjeneste. Antall sosialhjelpsmottakere økte ikke i 2015, tross økt arbeidsløshet og flyktningstrøm. Arbeids- og velferdsdirektoratet er overrasket, men tør ikke glede seg.  
Den svake veksten i antall sosialhjelpsmottakere er bare midlertidig, tror kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Foto: Nav/Ingar Næss

– Antall sosialhjelpsmottakere vil øke igjen dersom ledigheten fester seg og sprer seg til andre næringer, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Arbeids- og velferdsdirektoratet til Kommunal Rapports nettavis.

Nesten 135.000 personer mottok økonomisk sosialhjelp i fjor, viser de foreløpige Kostra-tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det er snaut 1.100 flere enn i 2014, som tilsvarer en økning på 0,8 prosent. Korrigert for økt folketall betyr det at andelen av befolkningen, som mottar sosialhjelp, ikke økte i 2015.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.